Kontaktuppgifter

Klubbens e-post 
info[no_spam]@mariestadsfotoklubb.se  (ta bort [no_spam] ur adressen innan du skickar mail till oss)

Lokal
HSB-föreningens samlingslokal
Torngatan

Mötestid
Vanligtvis andra måndagen i månaden kl 19. Se kalendern på första sidan.

Ordförande 
Anders Sundberg 0501-132 23

Vice Ordf. 
Anna-Karin Johansson 0501-706 97

Sekreterare
Jonas Carlsson 0501-776 78

Kassör
Titti Karlsson 

Tävlingsledare
Jan-Erik Karlsson 070-560 46 17

Ledamot
Göran Söderlund

Klubbens postadress
Mariestads Fotoklubb
C/O Anders Sundberg
Sågaregränd 9
542 45 Mariestad

Bankgiro: 377-2845
Swish nr: 123 087 68 96