Om klubben

Mariestads Fotoklubb är den naturliga samlingsplatsen för den fotografiskt bildintresserade. På mötena utbyter vi erfarenheter och diskuterar bilder, allt detta som är så viktigt om man vill utveckla sig som fotograf. Mariestads Fotoklubb är en liten klubb med ett fyrtiotal medlemmar, vår yngsta medlem är i tjugoårsåldern och de äldsta befinner sig i pensionsåldern. Vi vill gärna ha fler medlemmar och i synnerhet fler ungdomar. Nya medlemmar får ett fint utbyte av de äldres erfarenheter och rutin. Alla medlemmar behöver stimulans av entusiastiska nya medlemmar. På våra möten som äger rum en gång i månaden, råder en diskussionsglad och hjärtlig stämning. Ofta står vi själva för programmet, men bjuder också in intressanta gästföreläsare.

Mariestads Fotoklubb bildades 1946. Den blivande klubbens syfte var att "inom sig samla fotointresserade för utbyte av erfarenheter och till ömsesidig förkovran". Sedan dess har Mariestads Fotoklubb burit fram flera fotografer som vunnit ryktbarhet både inom och utom landet. Tävlingar och utställningar är viktiga inslag i klubbens verksamhet för att stimulera en hög och god bildproduktion.

Mariestads Fotoklubb är mycket välkänd i landet och har fått förtroendet att arrangera en rad större fotoevenemang genom åren, bl.a. Riksfotoutställningen 1983. Sveriges fotoklubbar är organiserade i RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi) och representerar c:a 260 klubbar med tillsammans c:a 14000 medlemmar.

Till sist. Tveka inte att bli medlem i Mariestads Fotoklubb. Och betänk att även den enklaste kamera förmår att släppa ifrån sig bra bilder, bara fotografen kan och vet vad han/hon vill med motivet.