Integritetspolicy

 Senast uppdaterad i maj 2018

Vårt sekretessåtagande
Vi ska
 • se till att dina personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt
 • inte sälja dina uppgifter till tredje part
 • ge dig sätt att när som helst hantera och granska hur vi interagerar med och marknadsför produkter till dig
Mariestads Fotoklubb förbinder sig att skydda och respektera din integritet. Vår 
integritetspolicy anger på vilken grundval de personuppgifter som vi samlar in om dig eller som du ger oss, kommer att behandlas av oss. Denna policy visas på alla webbplatser tillhörande Mariestads Fotoklubb.
 
Om du är en befintlig medlem eller leverantör har vi redan begränsad personlig information om dig eller din personal, till exempel namn och efternamn, kontaktuppgifter, adresser etc. Att spara och behandla dessa personuppgifter är nödvändigt för fortsatt kommunikation mellan Mariestads Fotoklubb och dig själv.
 
Genom att fortsätta att vara medlem i Mariestads Fotoklubb eller genom att lämna 
personuppgifter, godkänner du insamling, överföring, lagring, uppdatering och/eller behandling i den utsträckning som uppgifterna är nödvändiga för det syfte för vilket de har samlats in. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert 
och i enlighet med GDPR.
 
Vi kan emellanåt komma att ändra denna integritetspolicy allt eftersom behov uppstår pågrund av förändringar i europeisk eller lokal lagstiftning. När sådana förändringar äger rum kommer du att bli informerad om det.
 
Med undantag för personuppgifter som specificeras i denna policy kan vi samla in ytterligare personuppgifter från dig, endast om du har valt att skicka dem till oss.
 
Användning av informationen
Vi kan komma att använda den information som vi har om dig av olika skäl, till exempel:
 • För att fullgöra de skyldigheter som följer av eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och oss.
 • För att följa eventuella juridiska och/eller lagstadgade skyldigheter i enlighet med relevant kommunal lagstiftning.
 • För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på bästa sätt för dig och din dator.
 • För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär av oss eller som vi tror kan intressera dig, i fall då du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.
 • Att meddela dig om ändringar i våra produkter och/eller tjänster.
 
Om du är en befintlig medlem kan vi komma att kontakta dig via e-post, telefon, tryckta medier eller på annat sätt med information relaterad till ditt medlemskap i Mariestads Fotoklubb.
 
Mariestads Fotoklubb delar inte sina medlemmars, leverantörers och/eller deras anställdas personuppgifter med någon tredje part i syften som vidare marknadsföring av dessa tredje parter.
 
Den information vi samlar in från dig beror på vilket/vilka sätt du kontaktar oss och om du blir en medlem eller inte. Till exempel kan vi komma att samla in, behandla, uppdatera och lagra några, alla eller kombinationer av följande personligt identifierbara uppgifter om dig:
 • Namn (För- och efternamn)
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress(er)
Följande fall är exempel på när sådan information kan komma att samlas in, behandlas, uppdateras eller lagras:
 • När du lämnar information genom att göra en förfrågan om medlemskap.
 • När du kontaktar oss kan vi komma att spara uppgifter från korrespondensen.
 • Mailkonversationer sparas i max 5 år om inget annat avtalas.
 • När du fyller i enkäter som vi använder i undersökningssyfte eller för att förbättra våra tjänster; det finns dock ingen skyldighet för dig att svara på dem.