Integritetspolicy

 Senast uppdaterad i maj 2018

Vårt sekretessåtagande
Vi ska
 • se till att dina personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt
 • inte sälja dina uppgifter till tredje part
 • ge dig sätt att när som helst hantera och granska hur vi interagerar med och marknadsför produkter till dig
Mariestads Fotoklubb förbinder sig att skydda och respektera din integritet. Vår 
integritetspolicy anger på vilken grundval de personuppgifter som vi samlar in om dig eller som du ger oss, kommer att behandlas av oss. Denna policy visas på alla webbplatser tillhörande Mariestads Fotoklubb.
 
Om du är en befintlig medlem eller leverantör har vi redan begränsad personlig information om dig eller din personal, till exempel namn och efternamn, kontaktuppgifter, adresser etc. Att spara och behandla dessa personuppgifter är nödvändigt för fortsatt kommunikation mellan Mariestads Fotoklubb och dig själv.
 
Genom att fortsätta att vara medlem i Mariestads Fotoklubb eller genom att lämna 
personuppgifter, godkänner du insamling, överföring, lagring, uppdatering och/eller behandling i den utsträckning som uppgifterna är nödvändiga för det syfte för vilket de har samlats in. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert 
och i enlighet med GDPR.
 
Vi kan emellanåt komma att ändra denna integritetspolicy allt eftersom behov uppstår pågrund av förändringar i europeisk eller lokal lagstiftning. När sådana förändringar äger rum kommer du att bli informerad om det.
 
Med undantag för personuppgifter som specificeras i denna policy kan vi samla in ytterligare personuppgifter från dig, endast om du har valt att skicka dem till oss.
 
Användning av informationen
Vi kan komma att använda den information som vi har om dig av olika skäl, till exempel:
 • För att fullgöra de skyldigheter som följer av eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och oss.
 • För att följa eventuella juridiska och/eller lagstadgade skyldigheter i enlighet med relevant kommunal lagstiftning.
 • För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på bästa sätt för dig och din dator.
 • För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär av oss eller som vi tror kan intressera dig, i fall då du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.
 • Att meddela dig om ändringar i våra produkter och/eller tjänster.
 
Om du är en befintlig medlem kan vi komma att kontakta dig via e-post, telefon, tryckta medier eller på annat sätt med information relaterad till ditt medlemskap i Mariestads Fotoklubb.
 
Mariestads Fotoklubb delar inte sina medlemmars, leverantörers och/eller deras anställdas personuppgifter med någon tredje part i syften som vidare marknadsföring av dessa tredje parter.
 
Den information vi samlar in från dig beror på vilket/vilka sätt du kontaktar oss och om du blir en medlem eller inte. Till exempel kan vi komma att samla in, behandla, uppdatera och lagra några, alla eller kombinationer av följande personligt identifierbara uppgifter om dig:
 • Namn (För- och efternamn)
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress(er)
Följande fall är exempel på när sådan information kan komma att samlas in, behandlas, uppdateras eller lagras:
 • När du lämnar information genom att göra en förfrågan om medlemskap.
 • När du kontaktar oss kan vi komma att spara uppgifter från korrespondensen.
 • Mailkonversationer sparas i max 5 år om inget annat avtalas.
 • När du fyller i enkäter som vi använder i undersökningssyfte eller för att förbättra våra tjänster; det finns dock ingen skyldighet för dig att svara på dem.

Kontaktuppgifter

Klubbens e-post 
info[no_spam]@mariestadsfotoklubb.se  (ta bort [no_spam] ur adressen innan du skickar mail till oss)

Lokal
HSB-föreningens samlingslokal
Torngatan

Mötestid
Vanligtvis andra måndagen i månaden kl 19. Se kalendern på första sidan.

Ordförande 
Anders Sundberg 0501-132 23

Vice Ordf. 
Anna-Karin Johansson 0501-706 97

Sekreterare
Jonas Carlsson 0501-776 78

Kassör
Titti Karlsson 

Tävlingsledare
Jan-Erik Karlsson 070-560 46 17

Ledamot
Göran Söderlund

Klubbens postadress
Mariestads Fotoklubb
C/O Anders Sundberg
Sågaregränd 9
542 45 Mariestad

Bankgiro: 377-2845
Swish nr: 123 087 68 96

 

Om klubben

Mariestads Fotoklubb är den naturliga samlingsplatsen för den fotografiskt bildintresserade. På mötena utbyter vi erfarenheter och diskuterar bilder, allt detta som är så viktigt om man vill utveckla sig som fotograf. Mariestads Fotoklubb är en liten klubb med ett fyrtiotal medlemmar, vår yngsta medlem är i tjugoårsåldern och de äldsta befinner sig i pensionsåldern. Vi vill gärna ha fler medlemmar och i synnerhet fler ungdomar. Nya medlemmar får ett fint utbyte av de äldres erfarenheter och rutin. Alla medlemmar behöver stimulans av entusiastiska nya medlemmar. På våra möten som äger rum en gång i månaden, råder en diskussionsglad och hjärtlig stämning. Ofta står vi själva för programmet, men bjuder också in intressanta gästföreläsare.

Mariestads Fotoklubb bildades 1946. Den blivande klubbens syfte var att "inom sig samla fotointresserade för utbyte av erfarenheter och till ömsesidig förkovran". Sedan dess har Mariestads Fotoklubb burit fram flera fotografer som vunnit ryktbarhet både inom och utom landet. Tävlingar och utställningar är viktiga inslag i klubbens verksamhet för att stimulera en hög och god bildproduktion.

Mariestads Fotoklubb är mycket välkänd i landet och har fått förtroendet att arrangera en rad större fotoevenemang genom åren, bl.a. Riksfotoutställningen 1983. Sveriges fotoklubbar är organiserade i RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi) och representerar c:a 260 klubbar med tillsammans c:a 14000 medlemmar.

Till sist. Tveka inte att bli medlem i Mariestads Fotoklubb. Och betänk att även den enklaste kamera förmår att släppa ifrån sig bra bilder, bara fotografen kan och vet vad han/hon vill med motivet.

Frågor & Svar

F: Hur blir jag medlem?


S: Du blir medlem i klubben genom att besöka ett månadsmöte. Du får gärna komma till oss på ett par möten för att prova på innan du tar steget och blir medlem "på riktigt".


F: Har ni några antagningstester?


S: Nej. Det enda som behövs från din sida är ett bildintresse.


F: När har ni klubbmöten?


S: Vi har klubbmöten en gång i månaden, vanligvis andra måndagen i månaden klockan 19 men skulle den dagen råka infalla på en storhelg så flyttar vi mötet till en annan måndag före eller efter storhelgen. I januari hålls istället för klubbmöte på en måndag, ett årsmöte på en fredag. Vi har även uppehåll över sommarmånaderna och startar upp höstsäsongen i september.


F: Kan ni värdera min kamerautrustning?


S: Nej. Titta på Fotosidan, Blocket och Tradera för att få en uppfattning om vad din kamera är värd. Att värdera en kamerautrustning om man inte handlar med kameror är mycket svårt. Våra medlemmar är fotografer, inte handlare.


F: Tar ni uppdrag?


S: Nej. I 99.9% av de fall vi blir tillfrågade så åtar vi oss som klubb inte några fotouppdrag. Anledningen är att vi som klubb inte vill förstöra marknaden för våra yrkesverksamma fotografer här i Mariestad.