Ändringar av månadstävlingen

Angående månadstävlingarna 2018:

På årsstämman beslutades det att vi avskaffar påsiktklassen fr o m i år (2018).

Dessutom så beslutades det att vi utökar den digitala klassen från 2 enstaka bilder till

3 enstaka bilder så snart som hemsidan har ändrats till att tillåta uppladdning av 3 bilder.