Kontaktuppgifter

Klubbens e-post 
info[no_spam]@mariestadsfotoklubb.se  (ta bort [no_spam] ur adressen innan du skickar mail till oss)

Lokal
HSB-föreningens samlingslokal
Torngatan

Mötestid
Vanligtvis andra måndagen i månaden kl 19. Se kalendern på första sidan.

Ordförande 
Anders Sundberg 0501-132 23

Vice Ordf. 
Anna-Karin Johansson 0501-706 97

Sekreterare
Jonas Carlsson 0501-776 78

Kassör
Hans Johnsson 

Tävlingsledare
Jan-Erik Karlsson 070-560 46 17

Ledamot
Göran Söderlund

Klubbens postadress
Mariestads Fotoklubb
C/O Anders Sundberg
Sågaregränd 9
542 45 Mariestad

Bankgiro: 377-2845
Swish nr: 123 087 68 96

 

Om klubben

Mariestads Fotoklubb är den naturliga samlingsplatsen för den fotografiskt bildintresserade. På mötena utbyter vi erfarenheter och diskuterar bilder, allt detta som är så viktigt om man vill utveckla sig som fotograf. Mariestads Fotoklubb är en liten klubb med ett fyrtiotal medlemmar, vår yngsta medlem är i tjugoårsåldern och de äldsta befinner sig i pensionsåldern. Vi vill gärna ha fler medlemmar och i synnerhet fler ungdomar. Nya medlemmar får ett fint utbyte av de äldres erfarenheter och rutin. Alla medlemmar behöver stimulans av entusiastiska nya medlemmar. På våra möten som äger rum en gång i månaden, råder en diskussionsglad och hjärtlig stämning. Ofta står vi själva för programmet, men bjuder också in intressanta gästföreläsare.

Mariestads Fotoklubb bildades 1946. Den blivande klubbens syfte var att "inom sig samla fotointresserade för utbyte av erfarenheter och till ömsesidig förkovran". Sedan dess har Mariestads Fotoklubb burit fram flera fotografer som vunnit ryktbarhet både inom och utom landet. Tävlingar och utställningar är viktiga inslag i klubbens verksamhet för att stimulera en hög och god bildproduktion.

Mariestads Fotoklubb är mycket välkänd i landet och har fått förtroendet att arrangera en rad större fotoevenemang genom åren, bl.a. Riksfotoutställningen 1983. Sveriges fotoklubbar är organiserade i RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi) och representerar c:a 260 klubbar med tillsammans c:a 14000 medlemmar.

Till sist. Tveka inte att bli medlem i Mariestads Fotoklubb. Och betänk att även den enklaste kamera förmår att släppa ifrån sig bra bilder, bara fotografen kan och vet vad han/hon vill med motivet.

Frågor & Svar

F: Hur blir jag medlem?


S: Du blir medlem i klubben genom att besöka ett månadsmöte. Du får gärna komma till oss på ett par möten för att prova på innan du tar steget och blir medlem "på riktigt".


F: Har ni några antagningstester?


S: Nej. Det enda som behövs från din sida är ett bildintresse.


F: När har ni klubbmöten?


S: Vi har klubbmöten en gång i månaden, vanligvis andra måndagen i månaden klockan 19 men skulle den dagen råka infalla på en storhelg så flyttar vi mötet till en annan måndag före eller efter storhelgen. I januari hålls istället för klubbmöte på en måndag, ett årsmöte på en fredag. Vi har även uppehåll över sommarmånaderna och startar upp höstsäsongen i september.


F: Kan ni värdera min kamerautrustning?


S: Nej. Titta på Fotosidan, Blocket och Tradera för att få en uppfattning om vad din kamera är värd. Att värdera en kamerautrustning om man inte handlar med kameror är mycket svårt. Våra medlemmar är fotografer, inte handlare.


F: Tar ni uppdrag?


S: Nej. I 99.9% av de fall vi blir tillfrågade så åtar vi oss som klubb inte några fotouppdrag. Anledningen är att vi som klubb inte vill förstöra marknaden för våra yrkesverksamma fotografer här i Mariestad.